© 2018 Success Cultures Research Centre

April 14, 2019

I vardagligt tal pratar de flesta fortfarande om feedback, en del föredrar att kalla det feed forward, med syftningen att återkopplingen skall inriktas på vad vi vill se framöver - i form av förbättringar och utveckling. Något som även kallas formativ feedback. Det sve...

March 6, 2019

De flesta ’trendiga’ ledarutvecklings-programmen ger inget eller lite resultat! 

Traditional leadership practices and ’traditional’ leader and leadership development programs fail to enhance the motivation, working conditions, performances of teams -"leadership developm...

February 20, 2019

Tidningen chef rapporterade i förra veckan att: ”Alltför väldrillade chefer, fostrade i managementbyråkrati, är det största hindret för en effektivare offentlig sektor med självständiga medarbetare. Det hävdas i en ny forskningsrapport (Fransson och Quist, 2018). I mån...

February 15, 2019

Nya direktiv, policies, värderingar eller en vision formuleras ofta av ledningen i en organisation och allt som oftast studsar det mesta tillbaka… utan att någon bryr sig eller är motiverad att följa det som pressas ner i organisationen top down.  

Detsamma gäller när d...

November 30, 2018

Mer specifikt, har ledarskapsforskningen i Sverige fastnat i gamla föreställningar? Risken är alltid stor att vi fastnar i ett tänk och att det blir svårare och svårare att ta sig ur detta. Vi ser det i organisationskulturer, men vi kan även se det inom forskningen, at...

November 7, 2018

Ledarskap kommer i alla möjliga former, men alla former av ledarskap är inte ’fit for purpose’ och behovet av ledarskapsutveckling är stort i de flesta organisationer. Som nämnts tidigare i denna blogg är heller inte de flesta traditionella ledarutvecklingsprogrammen ’...

October 23, 2018

I början på 2000-talet genomförde jag undersökningar i ett antal olika organisationer inom olika brancher. Undersökningarna presenterades i boken ”Coachologi: Laganda, lust och lönsamhet” (lindvall, 2005). Resultat visade tydligt hur ett mindre traditionellt och mer co...