© 2018 Success Cultures Research Centre

November 7, 2018

Ledarskap kommer i alla möjliga former, men alla former av ledarskap är inte ’fit for purpose’ och behovet av ledarskapsutveckling är stort i de flesta organisationer. Som nämnts tidigare i denna blogg är heller inte de flesta traditionella ledarutvecklingsprogrammen ’...

September 26, 2018

För att förstå hur ledarskapet påverkar medarbetare kan vi vid sidan av att se över olika ledarskapsteorier, vilket jag kommer tillbaka till i en senare blogg, ha stor nytta av att se över en av de mest betydande motivationsteorierna. Deci och Ryans mycket väl grundade...

September 18, 2018

I inledningen till nästa bok med titeln Chef V/S Coach skriver jag att ”ledarskapsteori beskriver egentligen bara det ledarskapsforskarna upptäckt ute i den verklighet de undersökt... det ger oss en kartläggning av de olika typer av ledarskap som upptäckts, frågan är v...

July 3, 2018

I den förra bloggen frågade jag hur du skulle kunna leda på ett bättre sätt när du ser att en uppgift behöver utföras, dvs hur kan du leda för att det skall ske utan att du ger order eller instruerar? Detta är en utmaning jag gett många chefer under de senaste 28 åren...

May 30, 2018

I metodpärmen till ledarutvecklingsprogrammet Coach2Lead står det en del om kopplingen mellan motivation och ledarskap och i texten funderar jag en hel del över vad ledarens uppgift är: 

”Att hjälpa medarbetare eller adepter att förbereda sig på bästa sätt för att de sj...

May 9, 2018

Vill ni utveckla en framgångsrik organisationskultur?

Har ni inlett ett värdegrundsarbete för att genom det förändra er kultur?

Då kan det vara dag att tänka om, förutsatt att ni verkligen vill utveckla er organisationskultur.

Hur så kanske du undrar… jo för det första må...

March 19, 2018

Sambandet mellan bra ledarskap och ökad motivation är väl utforskat och en viktig del av vad coachande ledare lyckas skapa. I ledarutvecklingsprogrammet Coach2Lead ingår en metodpärm bestående av tio kapitel. I kapitel två tar vi upp tre centrala motivationsteorier och...

March 13, 2018

Här kommer ytterligare ett litet utdrag ur den kommande boken Chef V/S Coach:

”Hur många chefer eller tränare har du träffat på som gått något ledarutvecklingsprogram? Jo, chefsprogram eller tränarutbildningar har många fått möjligheten att gå, där dom lär sig massor om...