© 2018 Success Cultures Research Centre

April 14, 2019

I vardagligt tal pratar de flesta fortfarande om feedback, en del föredrar att kalla det feed forward, med syftningen att återkopplingen skall inriktas på vad vi vill se framöver - i form av förbättringar och utveckling. Något som även kallas formativ feedback. Det sve...

March 6, 2019

De flesta ’trendiga’ ledarutvecklings-programmen ger inget eller lite resultat! 

Traditional leadership practices and ’traditional’ leader and leadership development programs fail to enhance the motivation, working conditions, performances of teams -"leadership developm...

October 1, 2018

Dags att dyka lite i olika ledarskapsteorier… men vi börjar med de ’teorier’ som antingen inte är några riktiga vetenskapligt validerade eller ’nya’ teorier…

”Den ledarskapsmodell som är mest känd i Sverige verkar vara Situationsanpassat Ledarskap utvecklad av Hersey oc...

September 18, 2018

I inledningen till nästa bok med titeln Chef V/S Coach skriver jag att ”ledarskapsteori beskriver egentligen bara det ledarskapsforskarna upptäckt ute i den verklighet de undersökt... det ger oss en kartläggning av de olika typer av ledarskap som upptäckts, frågan är v...

June 21, 2018

De flesta chefer och ledare som jag coachat, intervjuat och observerats har grundat sitt eget ledarskap på det ledarskap de blivit utsatta för. Hemma, inom idrotten och eller på arbetet. Ibland har det fungerat alldeles utmärkt, men lika ofta eller oftare har det inte...

May 30, 2018

I metodpärmen till ledarutvecklingsprogrammet Coach2Lead står det en del om kopplingen mellan motivation och ledarskap och i texten funderar jag en hel del över vad ledarens uppgift är: 

”Att hjälpa medarbetare eller adepter att förbereda sig på bästa sätt för att de sj...

April 10, 2018

Fler och fler uppmärksammar vikten av att bygga en kultur och vissa inlägg verkar ibland mer initierade än andra. Ett exempel, som också flera och fler inser är att kulturen är mer än formulerade värdeord. De flesta värdeords eller värdegrundsinitiativ faller platt til...

April 5, 2018

Ledarskapsutveckling bör påverka det ledarskap som praktiseras i en verksamhet, men som jag skrivit tidigare, få traditionella ledarutvecklingsprogram leder till en förändring i det ledarskap som utvecklas eller praktiseras till vardags. Redan i höstas citerade jag någ...