© 2018 Success Cultures Research Centre

March 6, 2019

De flesta ’trendiga’ ledarutvecklings-programmen ger inget eller lite resultat! 

Traditional leadership practices and ’traditional’ leader and leadership development programs fail to enhance the motivation, working conditions, performances of teams -"leadership developm...

February 20, 2019

Tidningen chef rapporterade i förra veckan att: ”Alltför väldrillade chefer, fostrade i managementbyråkrati, är det största hindret för en effektivare offentlig sektor med självständiga medarbetare. Det hävdas i en ny forskningsrapport (Fransson och Quist, 2018). I mån...

February 15, 2019

Nya direktiv, policies, värderingar eller en vision formuleras ofta av ledningen i en organisation och allt som oftast studsar det mesta tillbaka… utan att någon bryr sig eller är motiverad att följa det som pressas ner i organisationen top down.  

Detsamma gäller när d...

November 30, 2018

Mer specifikt, har ledarskapsforskningen i Sverige fastnat i gamla föreställningar? Risken är alltid stor att vi fastnar i ett tänk och att det blir svårare och svårare att ta sig ur detta. Vi ser det i organisationskulturer, men vi kan även se det inom forskningen, at...

November 7, 2018

Ledarskap kommer i alla möjliga former, men alla former av ledarskap är inte ’fit for purpose’ och behovet av ledarskapsutveckling är stort i de flesta organisationer. Som nämnts tidigare i denna blogg är heller inte de flesta traditionella ledarutvecklingsprogrammen ’...

October 23, 2018

I början på 2000-talet genomförde jag undersökningar i ett antal olika organisationer inom olika brancher. Undersökningarna presenterades i boken ”Coachologi: Laganda, lust och lönsamhet” (lindvall, 2005). Resultat visade tydligt hur ett mindre traditionellt och mer co...

October 16, 2018

I inledningen på den förra bloggen skrev jag att vissa aspekter av vedertagna ledarskapsteorier är förlegade idag. Vilket inte borde vara så förvånande då dessa teorier formulerades på åttio- och nittiotalen… Något inte bara jag kommit fram till, utan även fil.dr. Mart...

October 11, 2018

Ok dags att titta på de ’stora’ ledarskapsteorierna och hur väl de håller idag, eller inte…

Transaktionsledarskap och transformerande ledarskap presenteras kort nedan, idag sätts de ofta ihop under benämningen full-range leadeship. Jag menar att de inte varken visar på...