© 2018 Success Cultures Research Centre

October 16, 2018

I inledningen på den förra bloggen skrev jag att vissa aspekter av vedertagna ledarskapsteorier är förlegade idag. Vilket inte borde vara så förvånande då dessa teorier formulerades på åttio- och nittiotalen… Något inte bara jag kommit fram till, utan även fil.dr. Mart...

October 11, 2018

Ok dags att titta på de ’stora’ ledarskapsteorierna och hur väl de håller idag, eller inte…

Transaktionsledarskap och transformerande ledarskap presenteras kort nedan, idag sätts de ofta ihop under benämningen full-range leadeship. Jag menar att de inte varken visar på...

Please reload

Utvalda inlägg

Vill du jobba med ledarutveckling som ger resultat?

December 11, 2017

1/2
Please reload

Senaste inlägg

October 23, 2018

Please reload

Arkiv