© 2018 Success Cultures Research Centre

March 6, 2019

De flesta ’trendiga’ ledarutvecklings-programmen ger inget eller lite resultat! 

Traditional leadership practices and ’traditional’ leader and leadership development programs fail to enhance the motivation, working conditions, performances of teams -"leadership developm...

November 7, 2018

Ledarskap kommer i alla möjliga former, men alla former av ledarskap är inte ’fit for purpose’ och behovet av ledarskapsutveckling är stort i de flesta organisationer. Som nämnts tidigare i denna blogg är heller inte de flesta traditionella ledarutvecklingsprogrammen ’...

October 23, 2018

I början på 2000-talet genomförde jag undersökningar i ett antal olika organisationer inom olika brancher. Undersökningarna presenterades i boken ”Coachologi: Laganda, lust och lönsamhet” (lindvall, 2005). Resultat visade tydligt hur ett mindre traditionellt och mer co...

October 16, 2018

I inledningen på den förra bloggen skrev jag att vissa aspekter av vedertagna ledarskapsteorier är förlegade idag. Vilket inte borde vara så förvånande då dessa teorier formulerades på åttio- och nittiotalen… Något inte bara jag kommit fram till, utan även fil.dr. Mart...

October 11, 2018

Ok dags att titta på de ’stora’ ledarskapsteorierna och hur väl de håller idag, eller inte…

Transaktionsledarskap och transformerande ledarskap presenteras kort nedan, idag sätts de ofta ihop under benämningen full-range leadeship. Jag menar att de inte varken visar på...

October 1, 2018

Dags att dyka lite i olika ledarskapsteorier… men vi börjar med de ’teorier’ som antingen inte är några riktiga vetenskapligt validerade eller ’nya’ teorier…

”Den ledarskapsmodell som är mest känd i Sverige verkar vara Situationsanpassat Ledarskap utvecklad av Hersey oc...

September 26, 2018

För att förstå hur ledarskapet påverkar medarbetare kan vi vid sidan av att se över olika ledarskapsteorier, vilket jag kommer tillbaka till i en senare blogg, ha stor nytta av att se över en av de mest betydande motivationsteorierna. Deci och Ryans mycket väl grundade...

September 18, 2018

I inledningen till nästa bok med titeln Chef V/S Coach skriver jag att ”ledarskapsteori beskriver egentligen bara det ledarskapsforskarna upptäckt ute i den verklighet de undersökt... det ger oss en kartläggning av de olika typer av ledarskap som upptäckts, frågan är v...