top of page

Genomförs vid 3-6 anmälda

|

Kursen sker online via Zoom

Coach2Lead öppen kurs för licenstagare

För dig som vill bli certifierad i att själv köra ett ledarutvecklingsprogram som ger verkliga resultat!

Coach2Lead öppen kurs för licenstagare
Coach2Lead öppen kurs för licenstagare

Tid och plats

Genomförs vid 3-6 anmälda

Kursen sker online via Zoom

Om evenemanget

COACH2LEAD - för att bli certifierade licenstagare:

Utbildning för certifierade licenstagare innefattar att gå basprogrammet Coach2Lead 10 moduler á 6 timmar per modul. Plus två dagar (efter genomgångna moduler) workshop i genomförande och examinering för att få certifiering och rätt att genomföra programmet, samt handledning individuellt eller i grupp och två dagars vidareutbildning per år.  

Investering för grundutbildning per blivande certifierad licenstagare 29 950:- (+ moms, vid live utbildning inklusive lokal och fika, kostnad för lunch, eventuell resa och övernattning tillkommer).

Schema-varianter:

Standard - 7 tim per modul, inkl 1-2 tim per modul träning i genomförande av workshop. Modulerna körs en gång varannan till var fjärde vecka under 5 - 12 månader.

Fast track - 7 tim per modul, inkl 1-2 tim per modul träning i genomförande av workshop. Modulerna körs med 1-3 moduler var varje till var tredje vecka under ca 3 - 6 månader, vid online kurs oftast 3,5 tim exmepelvis mån och 3,5 timmar tis. 

Uppdelningen av moduler kan anpassas, exempelvis: tillfälle 1 modul 1+2, tillfälle 2 modul 3+4, tillfälle 3 modul 5+6, tillfälle 4 modul 7+8, tillfälle 5 modul 9 och tillfälle 6 modul 10.

Samt 12 timmar (uppdelat på 2-4 dagar) genomförandeworkshop , träning och examination.

Årlig fördjupningsutbildning (6 + 6 tim, VT + HT)        3 500:- / 6 tim

360-graders ledarskapsenkät inkl individuellt samtal före & efter kurs 4 950:- (+ moms)

Gå och se coaching i samband med genomförande av Coach2Lead, inkl individuellt coaching samtal 4 000:- (+ moms)

(Två gå & se coaching tillfällen rekommenderas)

Handledning av Coach2Lead certifierade licenstagare (individuellt eller i grupp):

Handledning av Coach2Lead coacher, 1 tim per 35 tim av coaching och eller ledarträning, 

eller minst 1 gång per kvartal (rekommenderad nivå enligt EMCC, European Mentoring and Coaching Council), individuellt pris / grupp på max 4 coacher, per timme 1 500:- / 3 000:- (+ moms)

Vill du veta mer? Kontakta oss på mail: po@coach2lead.se

Dela detta evenemang

bottom of page