top of page
MENTAL & KOGNITIV TRÄNING
MIND2PERFORM

MIND2PERFORM

PRESTATIONSUTVECKLING & MENTAL TRÄNING 

MED EN KOGNITIV OCH BETEENDEVETENSKAPLIG GRUND.

 

VILL DU NÅ DIN FULLA POTENTIAL? HAR DU ALLA VERKTYG OCH DE MENTALA STRATEGIER DU BEHÖVER?  

eMIND2PERFORM FINNS NU ÄVEN ONLINE PÅ ZOOM!! 

OM INTE, DAGS ATT TA KONTAKT ...

po@coach2lead.se

NY BOK PÅ GÅNG!!

VM-Resan - En bok som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket innebär att du kommer få läsa om exempel från verkligheten, hur du faktiskt kan göra för att utvecklas mentalt. 

Boken finns att köpa i vår bookshop och alla de flesta stora nätbokhandlarna. Bara att beställa om du är intresserad ...

MENTAL & KOGNITIV TRÄNING
MIND2PERFORM

MIND2PERFORM™ riktar sig i första hand till idrottare och coacher, men kan även passa för  ledare och arbetsgrupper inom näringsliv och offentlig förvaltning - som påbyggnadsmoduler till COACH2LEAD eller som fristående kurs. 

Kursen hämtar sin teoretiska grund inom prestations- och inlärningspsykologi, mental tuffhetsträning och kognitiv beteendevetenskap.

 

SYFTE & MÅL 

Det övergripande målet med MIND2PERFORM™ är att ge dig verktyg att komma åt hela din potential.

 

MENTAL TRÄNINGSLÄRA 

Deltagarna skall efter genomgången kurs:

 • Känna till hur vår hjärna och våra emotioner reagerar på händelser, omständigheter och intryck. Vi har alla olika erfarenheter och lärdomar med oss. Lärdomar som påverkats hur vi reagerar. Våra lärdomar uppfattar vi som sanna. Medan de i själva verket är en tolkning vi gjort, ofta av flera möjliga tolkningar av en händelse, omständighet och intryck vi fått till oss. Deltagarna kommer få hjälp att se flera olika tolkningar och upptäcka nya lärdomar.

 

 • Förstå hur många instinkter och intuitiva handlingar arbetar emot vad vi vill åstadkomma. För att komma ur dessa fällor behöver de flesta av oss utmanas att testa nya vägar, verktyg och mentala strategier för att utvecklas.

 

 • Känna till hur vi kan fastna i en tolkning som deras sanning och hur den styr reaktioner och beteenden. Med nya verktyg, mentala strategier och förhållningssätt kan du hitta effektivare och mer funktionella beteenden som hjälper dig att utvecklas på ett sätt som hjälper dig att nå mer av din potential.

 

METODIK

 • Deltagarna skall hur de konkret kan arbeta med sin mentala utveckling genom att kunna:

 

 • Använda sig inlärnings och konsekvenssystem, funktions- och beteendeanalys samt hur vi bl.a. kan hantera katastroftänkande och ältande genom omstrukturering, beteendeanalys och beteendeträning. 

 

 • Formulera olika typer av mål och hur de genom tydliga mål och föreställningsträning kan förbättra utförande, förbättra självförtroende och hantera stress och press.

 

 • Utveckla specifika färdigheter som koncentration, föreställningsträning, den inre dialogen, hantera tankefällor, skapa ökad självkontroll och förbättra sin spänningsreglering.

 

 • Använda sig av motivationsteori i praktiken, skapa 'mentala planer', rutiner och strategier inför och under träning eller tävling, re-fokusera och hantera distraktioner.

 

 • Använda fördjupnings metoder i form av; copingstrategier, ökad beslutsamhet och koncentration.

 

 • Mellan tillfällena kommer deltagarna få övningar att jobba med som vi utvärderar och lär oss vidare ifrån vid nästa tillfälle.

 

Kriterier för godkänd kurs

 • Deltar aktivt i diskussioner kring mental träningslära och metodik

 • Genomför övningar kopplat till de olika metoder eller tekniker som presentras 

 • Formulerar egna process-, prestations- och resultatmål

 • Gör en egen planering för sin mentala utveckling / gör en planering för hur de skall integrera det mentala perspektivet i rollen som coacher

 

Utbildningsinsatserna kan för intresserade kompletteras med:

 

GRUPPHANDLEDNING 

Innebär att vi fortsätter att jobba med det vi gått igenom under workshopserien helt anpassat till vart gruppen kan, hur det går på träning eller under övningar och tävling eller i skarpt läge. Detta för att omsätta kunskaperna om de mentala färdigheterna till verkligheten, de utmaningar var och en möter för att ständigt utveckla vars och ens potential.

 

INDIVIDUELL COACHING

Den individuella coachingen av tränare och toppidrottare i klubb- och landslag, samt av chefer och ledare i olika funktioner inom näringsliv och offentlig förvaltning har samma syfte som grupphandledningen men med mer individualiserat utvecklingsfokus. Gå och se coaching, där coachen är med och observerar och sedan genomför coachingsamtal ger den extra effekt som gör att klienten får hjälp att ta de sista stegen i sin utveckling.

Fästpunkt 1

UTBILDARE

Programmet genomförs av Po Lindvall

 

Po Lindvall är Master Practitioner Coach (certifierad av EMCC), fil.mag., doktorand, forskare och författare. Po har jobbat med utveckling inom näringslivet i mer än 25 år och inom idrotten sedan mer än 30 år. Po jobbar med workshops och program i Coaching, Coachande Ledarskap m.m. och är Business och Executive Coach. Po har också en bakgrund inom kampsporterna och har tränat Judo, Ju Jutsu, Karate, Kick-Boxning och Thai-Boxning. Även instruerat i de fyra sistnämnda och är graderad inom Shidokan Karate 5 dan och Kick-Boxning 6 dan, men huvudfokus var under 80 och 90-talet Thaiboxning då han bland annat tränade Jörgen Kruth och Martin Holm (RIP), båda blev under 90-talet flerfaldiga världsmästare, både som amatörer och proffs. 

 

Landslag och förbund Po Lindvall arbetat med ledare och aktiva i: 

Svenska Skidförbundet och Freestylelandslaget, Svenska Boxningsförbundet och boxningslandslagen, Svenska MMA-förbundet och MMA-landslaget, Svenska Lydnadslandslaget (hundförare) samt ett antal klubbar, coacher, elitidrottare och proffs i MMA, Thai-Boxning, Kick-Boxing, brottning, hockey, fotboll, handboll, tennis, ridning, dans, triathlon, simning, längdskidåkning, Tae Kwon Do, Amerikansk fotboll  m.m.

KONTAKTA OSS

www.coach2lead.se 

Stockholm, Sweden

po@coach2lead.se

Tel: +46 707174980

Klart! Meddelandet mottaget.

contact
bottom of page