ORGANISATIONSUTVECKLING

ORGANISATIONSKULTUR

”Culture Matters Most” enligt Thomas Kell och Gregory T. Carrott (HBR, 2005).

Vi hjälper er att utveckla en framgångskultur genom att tillsammans med er designa och implementera ett organisations och kulturutvecklingsprogram som leder till ökad framgång för er organisation. Vad behöver ni främst förbättra i er organisation och er organisationskultur? Bättre ansvarstagande, mer utvecklingsvilja, ökad kreativitet, bättre kvalitet i produkter eller service? Utifrån en genomlysning av organisationen med vår medarbetarundersökning Kultur & Tankestilsanalysen och väl definierade mål hjälper vi er att hitta de strategier ni behöver för att lyckas nå hela vägen fram.

TEAM EI - LEDNINGSGRUPP

Team EI - Emotionell Intelligens - är ett evidensbaserat utvecklingsprogram för utveckling av team eller ledningsgrupper.

Hur skapar du effektiva högpresterande team som når i genomsnitt 25% bättre resultat? För att lyckas behöver ni skapa en teamkultur med förväntningar och grundantaganden som skapar en produktiv social miljö. En miljö där konstruktiva interaktioner, samarbete och effektivitet faller sig naturligt. Som bonus kommer resultaten att förbättras - markant! 

Upplägget grundar sig på en vetenskapligt baserad utvecklingsprogram för teamutveckling - TEAM EI. Team som utvecklat Emotionellt Intelligenta normer fungerar bättre och når bättre resultat enligt Druskat & Wolff (2001 & 2003).

TEAM EI - ARBETSTEAM

Team EI - Emotionell Intelligens - är ett evidensbaserat utvecklingsprogram för utveckling av alla typer av team, arbets-, projekt- eller operativa team.

Hur skapar du effektiva högpresterande team som når i genomsnitt 25% bättre resultat? För att lyckas behöver ni skapa en teamkultur med förväntningar och grundantaganden som skapar en produktiv social miljö. En miljö där konstruktiva interaktioner, samarbete och effektivitet faller sig naturligt. Som bonus kommer resultaten att förbättras - markant! 

Upplägget grundar sig på en vetenskapligt baserad utvecklingsprogram för teamutveckling - TEAM EI. Team som utvecklat Emotionellt Intelligenta normer fungerar bättre och når bättre resultat enligt Druskat & Wolff (2001 & 2003).

SKRÄDDARSYDDA PROJEKT
 

Vi skräddarsyr även utvecklingsprojekt utifrån era behov. Exempel på genomförda utvecklingsprojekt är:

  • Medarbetarundersökning - OPI - analys - handlingsplan - genomförande.

  • Processkartläggning och processutveckling.

  • Utveckla en coachingkultur - evidensbaserat (Lindvall, 2005, 2014, 2016).