top of page

ORGANISATIONSUTVECKLING

ORGANISATIONSKULTUR

Kulturen betyder mest enligt Harvard Business Review!

Vi hjälper er att utveckla en framgångskultur genom att tillsammans med er designa och implementera ett organisations och kulturutvecklingsprogram som leder till ökad framgång för er organisation.

Utifrån behov coachar vi även att se över er organisationsstruktur, rutiner, processer och policys. Eftersom även de formella mekanismerna påverkar kulturen och tvärtom

 

Vad behöver ni främst förbättra i er organisation och er organisationskultur? Bättre ansvarstagande, mer utvecklingsvilja, ökad kreativitet, bättre kvalitet i produkter eller service? Utifrån en genomlysning av organisationen med vår medarbetarundersökning Kultur & Tankestilsanalysen och väl definierade mål hjälper vi er att hitta de strategier ni behöver för att lyckas nå hela vägen fram.

DYNAMISK TEAMCOACHING™

Vår modell för Dynamisk Teamcoaching hjälper er att utveckla emotionellt smarta arbetsteam eller ledningsgrupper där den psykologiska tryggheten är en självklarhet.

Dynamisk Teamcoaching bygger på evidens från forskning och teoribildning inom Psykologisk Trygghet, Emotionellt Intelligenta Team, Appreciative Inquiry där ett Self-Determination-klimat och en coachingkultur skapas utifrån modeller inom coachingpsykologin och vår egen forskning inom ett coachande ledarskap.

 

Vill ni verkligen utveckla era team eller ledningsgruppen? Med Dynamisk Teamcoaching kan ni både få stöd och utmanas att nå både dit ni vill - men även dit ni behöver.

Hur skapar du effektiva högpresterande team som når i genomsnitt 25% bättre resultat? För att lyckas behöver ni skapa en teamkultur med förväntningar och grundantaganden som skapar en produktiv social miljö. En miljö där konstruktiva interaktioner, samarbete och effektivitet faller sig naturligt. Som bonus kommer resultaten att förbättras - markant! 

SKRÄDDARSYDDA PROJEKT
 

Vi skräddarsyr även utvecklingsprojekt utifrån era behov. Exempel på genomförda utvecklingsprojekt är:

  • Medarbetarundersökning - OPI - analys - handlingsplan - genomförande.

  • Processkartläggning och processutveckling.

  • Utveckla en coachingkultur - evidensbaserat (Lindvall, 2005, 2014, 2016).

bottom of page