top of page

Utvärdering av ledarskapsträning

Uppdaterat: 18 juli 2022


Utvärdering av de COACH2LEAD™ program vi genomfört med mindre och större grupper från 2012 till våren 2017 har medelbetyget, enligt skalan 1 = dåligt - 10 = mycket bra, varit:

Genomförande; sätt att genomföra momentet:

9,2 kurs med högsta värde = 9,6

Innehåll; kvalitet, lätt att förstå, intressant:

9,0 kurs med högsta värde = 9,5

Användbarhet; kan du direkt använda det du lärt dig:

9,7 kurs med högsta värde = 10

Förutom mycket goda betyg för genomförande och innehåll, men framför allt användbarhet har vi även mätt resultatet genom att fråga de medarbetare eller adepter som ’utsätts’ för det mer coachande ledarskapet vad det betytt för dom. Här ett exempel från offentlig sektor där vi mätte hur det mer coachande ledarskapet påverkat individerna i teamen utifrån de utvecklingsmål som formulerats på individnivå. Det mest intressanta är att ledningens mål för verksamheten har uppnåtts över förväntan i de grupper som ’utsattes’ för ett mer coachande ledarskap än tidigare. De mål organisationen formulerat för individernas utveckling inom denna offentliga förvaltning finner du i vänsterkolumnen.

På en skala 1 -10 (1 = inte alls - 10 = mycket), siffran som anges är medelvärdet. Frågorna som besvarades var, hur mycket har du under det senaste året utvecklat din: - kompetens 7,69 - förmåga att lösa uppgifter 7,85 - förmåga att ta egna beslut 7,38 - flexibilitet och förmåga att tolka och anpassa dig till situationen 8,31 - vilja att ta egna initiativ 7,54 - förmåga att improvisera inom ramarna för uppdraget 8,15 - förmåga att bidra till effektivare lösningar som uppfyller målet för insatsen 8

Följande kontrollfråga ställdes också: Har ledarnas sätt att leda med ett coachande ledarskap under det senaste året bidragit till att du utvecklat din kompetens, initiativförmåga och förmåga att lösa uppgifter etc? Svar: Ja = 100%, nej = 0 %.

Ett resultat som är speciellt intressant då alla de som svarade på enkäten redan var erfarna och kompetenta. Trots det har de alltså utvecklat sin kompetens, initiativförmåga och förmåga att lösa uppgifter m.m. över förväntan. Huvudorsaken till detta är ledarnas utvecklade sätt att leda verksamheten som ett resultat av att de genomfört programmet Coach2Lead under tio månader. Något du vill se i den organisation du arbetar i eller är ledare inom?

22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page