top of page

Framtidens Ledarskap

Uppdaterat: 18 juli 2022


En intressant undersökning visade att hälften av de tillfrågade tänker på att byta jobb. Anledningen är framför allt dåligt ledarskap. Något som antyder att det finns ett stort behov av att utveckla ledare inom ett stort antal organisationer. Än intressantare är att Horton har undersökt vilka de viktigaste egenskaperna eller färdigheterna framtidens ledare behöver utveckla för att lyckas:

- Förmåga att motivera och engagera medarbetare

- Förmåga att leda en organisation i förändring

- Hantera och förmedla information externt och internt

- Förmåga att styra en organisation baserat på en värdegrund

Frågan är vad det innebär? Novare’s (2012) undersökning om framtidens ledarskap konkretiserar lite vad framtidens ledarskap kan innebära. Enligt deras undersökning är ungas krav på ledarskap att chefen skall vara:

- coachande partner snarare än en auktoritär, allvetande chef

- trygg, tydlig och inspirerande

- lyssnande, coachande och målmedveten

En intressant observation är samtidigt att även unga ledare som utses till chefer har föråldrade förväntningar på chefsrollen. Ofta ser de denna roll som en roll där de skall styra i meningen bestämma och fördela arbetet. Snarare än att coacha sina medarbetare. En slutsats är att även många unga chefer behöver träning i coaching för att kunna förstå och utveckla ett modernare sätt att leda än att ta beslut och ge order.


6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page