COACH2LEAD - Processen


Med Coach2Lead lyckas vi nå verklig utveckling av ledare! Så här ser processen ut, både design, innehåll och processen som sådan är evidensbaserad = ledarutveckling på riktigt!


6 visningar

© 2018 Success Cultures Research Centre