top of page

Bra ledarskap förebygger psykisk ohälsa!

Uppdaterat: 18 juli 2022


Forskningsrådet Forte har visat att ett gott ledarskap är den viktigaste faktorn för att förebygga psykisk ohälsa och få oss att mår bra på jobbet! För att förstå vad det innebär kan det ibland vara bra att synliggöra vad motsatsen innebär eftersom: ”En dålig chef kommer förmodligen äventyra din karriär och påverka ditt privatliv” enligt arbetsplatsexperten Lynn Taylor.

Business Insider citerade författaren till boken ”Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job” som pekar ut beteenden som är vanliga hos en riktigt dålig chef:

1. Kan aldrig ha fel 2. Lovar för mycket 3. Förväntar sig att alla ska vara som honom eller henne 4. Ringer dig på din lediga tid 5. Lägger sig i varje liten detalj 6. Bryr sig inte om din åsikt 7. Favoriserar vissa 8. Ger irrelevant feedback 9. Är passivt aggressiv eller ignorerar dig 10. Stjäl allt rampljus från medarbetarna när det går bra 11. Sysslar med skvaller… 12. Ändrar åsikt flera gånger om dagen 13. Ger alltid kritik – och aldrig beröm 14. Låter inte medarbetarna växa 15. Får dig att inte vilja gå upp ur sängen 16. Vill inte diskutera din framtid inom företaget 17. Får ständigt raseriutbrott 18. Är aldrig nöjd – hur många timmar du än lägger ned 19. Sprider rädsla och osäkerhet på kontoret 20. Ljuger 21. Ger ett utlovat projekt till någon annan i sista sekund

Om du hos din chef observerat mer än hälften av beteendena ovan, byt jobb! Eller gör ledningen uppmärksam på att din chefs beteenden kostar organisationen pengar! Då kanske de inser att han eller hon måste ersättas eller få hjälp att träna nya beteenden.

Ja, ja tänker du han eller hon kommer aldrig ändra sig! I många fall kan du ha rätt, eftersom beteendena ovan kan tyda på att personen faktiskt har en diagnos eller annan. Men det kan också vara så att de inte förstått att det går att leda på bättre sätt, eftersom det ledarskap de själva blivit utsatta för ofta sprids vidare som en kulturell ‘sanning’ om hur man skall leda.

Glöm alla kurser i personligt ledarskap, självinsikt kommer inte hjälpa dessa ledare att inse att det finns andra sätt att leda på. Om något kan få dom att ändra sig så är det ominlärning av nya beteenden och hjälp att utvärdera dessa mer konstruktiva beteenden på ett sätt så de ser bevis för att de nya beteendena leder till framgång.

Vetenskapligt grundad ledarträning kan ge goda resultat i arbetet med att göra ‘odugliga’ chefer till bättre chefer genom att de får lära sig alternativa ledarbeteenden.

Om du istället observerar motsatsen till beteendena ovan hos din chef, då är chansen stor att du både mår bra och vill göra ett bra jobb! Eller vad tror du, mår du bra och vill göra ett bra jobb om din chef:

1. Erkänner när han eller hon har fel 2. Inte lovar för mycket 3. Är öppen för att andra tänker och fungerar på andra sätt… 4. Bara ringer eller mailar dig under arbetstid 5. Inte lägger sig i varje liten detalj 6. Bryr sig om din åsikt! 7. Inte favoriserar någon 8. Ger relevant och specifik feedback

46 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page