top of page

Coaching är fylld av myter!

Uppdaterat: 18 juli 2022


Många kallar sig ledarskapscoach, chefscoach eller exekutiv coach idag. Ingen av dessa titlar är skyddad och inom coachingbranschen förekommer en mängd myter. En av dessa myter framhäver att coaching är coaching är coaching... Vad som menas med detta är att om du har en certifiering i coaching, då har du lärt dig hur du skall coacha och då kan du coacha ‘vem’ som helst inom vad som helst. Samtidigt finns det ett antal huvudinriktningar inom coachingbranschen. De mest vedertagna är livscoaching, karriärcoaching, affärscoaching och ledarskaps- eller exekutiv coaching.


Frågan är om en livscoach utan ingående kunskaper inom psykologin, jag menar då inte bara egna erfarenheter, utan en flerårig utbildning och träning borde få fungera som livscoach? Eller i de andra fallen om bara den egna erfarenheten räcker för att coacha i karriärfrågor eller coacha chefer och ledare inom affärs- eller ledarskapsfrågor?


Frågorna är retoriska och om du inser att en coach behöver en hel del både erfarenhet och utbildning, frågan är vad du som köpare eller användare av dessa tjänster bör ställa för krav på den coach du anlitar?

Idag har en stor del av de som utbildats till coacher i Sverige inte jobbat som organisktionskonsulter och har oftast inte någon högre utbildning inom organisation, management eller ledarskap. Istället är det många som omskolat sig efter att ha haft andra yrken där högre utbildning inte varit en del i kraven för att praktisera dessa yrken. Vilket innebär att de inte har utbildning i de ämnen eller erfarenheter inom de områden som de bör ha kunskap inom för att veta vad de skall fråga om och för att förstå det en chef i en mindre eller större organisation möts av. Exempel på nyutbildade coacher som har kastats ut ur ledningsgruppsmöten blir fler och fler, huvudorsaken är att de inte har tillräckliga kunskaper eller ens förstår språket som används.

För att vara tydlig. Om den coach du anlitar inte har någon högre utbildning eller erfarenhet av ledarskap och endast en lägre coachcertifiering som grund för sitt påstående att de är lämpliga som exekutiva coacher. Anlita hellre någon som uppfyller högre krav!

Några kortfakta: Med lägre certifiering menar jag här det som ICF kallar ACC (Associate Certified Coach) vilket bara kräver ca 60 timmars coachutbildning, eller vad EMCC kallar EIA Foundation, vilket bara är en grundutbildning inom coaching mer riktat till chefer som vill praktisera coaching i sitt ledarskap. Undersök även vad den ledarskapscoach du tänkt anlita har för utbildning och erfarenhet förutom sin coachträning för att du skall kunna avgöra om de har kunskaper inom de områden du vill ha hjälp att utvecklas inom.

73 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page