Coaching är fylld av myter!


Många kallar sig ledarskapscoach, chefscoach eller exekutiv coach idag. Ingen av dessa titlar är skyddad och inom coachingbranschen förekommer en mängd myter. En av dessa myter framhäver att coaching är coaching är coaching... Vad som menas med detta är att om du har en certifiering i coaching, då har du lärt dig hur du skall coacha och då kan du coacha ‘vem’ som helst inom vad som helst. Samtidigt finns det ett antal huvudinriktningar inom coachingbranschen. De mest vedertagna är livscoaching, karriärcoaching, affärscoaching och ledarskaps- eller exekutiv coaching. Frågan är om en livscoach utan ingående kunskaper inom psykologin, jag menar då inte bara egna erfarenheter, utan en flerårig utbildning och träning borde få fungera som livscoach? Eller i de andra fallen om bara den egna erfarenheten räcker för att coacha i karriärfrågor eller coacha chefer och ledare inom affärs- eller ledarskapsfrågor? Frågorna är retoriska och om du inser att en coach behöver en hel del både erfarenhet och utbildning, frågan är vad du som köpare eller användare av dessa tjänster bör ställa för krav på den coach du anlitar?

I min doktorsavhandling (på engelska och under bearbetning) som har inriktningen ledarskaps- eller exekutiv coaching och ledarskapsutveckling har jag titta lite på vad forskarna funnit vad gäller de krav på kompetens du bör ställa på den ledarskapscoach du anlitar...:

”The question remains, can an executive coach be a ´non-expert´? The question has been problematized and the understanding of the analysis is a bit ambiguous, to say the least. Yes, the executive coach can be a non-expert in the specific business of the organization of the coachee, but he can´t be without ”practical knowledge and knowledge of familiarity” of executive coaching in the business world, or in public sector organizations, related to management and leadership.

Can an executive coach become an executive ´master coach´ after a week or even a five weeks of coach specific training? The answer here is no, he would not. Not without extensive education and experience, prior to that coach training. Even then, I would argue that the answer is no. It takes more both coach specific training and education, CPD (Continuos Professional Development), regular supervision, and reflected experience as a coach to become a valuable executive coach.

What I mean is that even great coaching skills only, does not make everyone a great business or executive coach in any setting. To be able to be great in any profession we need ”theoretical knowledge, skills or practical knowledge and knowledge of familiarity”, or propositional knowledge as well as tacit knowing. This does not mean that an executive coach needs to be an expert of the business of his or her clients, but knowledge of leadership, strategy, and organizational development is needed, and ”practical knowledge and knowledge of familiarity” of the business orientation and business related matters. An understanding or familiarity of the language of management is also needed to be able to coach business and executive leaders.

Researchers mean that is of importance for coaches to be knowledgeable of the context in business organizations in which executives operate (Diedrich & Kilburg, 2001). These authors means that critical core competencies of executive coaches are understanding of leadership, management, business disciplines, and organizational politics (Kampa-Kokesch & Anderson, 2001; Levinson, 1996; Saporito, 1996; Tobias, 1996).

Tobias (1996) stated that the term executive coaching, was first used in the business world in the late 1980s. He meant that coaching is “simply a repackaging of certain practices that were once subsumed under the more general terms consulting or counseling”. Sherman and Freas (2004) argued that most executive coaching have their roots in disciplines as consulting, organization development, psychology and management.”

Idag har en stor del av de som utbildats till coacher i Sverige inte jobbat som organisktionskonsulter och har oftast inte någon högre utbildning inom organisation, management eller ledarskap. Istället är det många som omskolat sig efter att ha haft andra yrken där högre utbildning inte varit en del i kraven för att praktisera dessa yrken. Vilket innebär att de inte har utbildning i de ämnen eller erfarenheter inom de områden som de bör ha kunskap inom för att veta vad de skall fråga om och för att förstå det en chef i en mindre eller större organisation möts av. Exempel på nyutbildade coacher som har kastats ut ur ledningsgruppsmöten blir fler och fler, huvudorsaken är att de inte har tillräckliga kunskaper eller ens förstår språket som används.

För att vara tydlig. Om den coach du anlitar inte har någon högre utbildning eller erfarenhet av ledarskap och endast en lägre coachcertifiering som grund för sitt påstående att de är lämpliga som exekutiva coacher. Anlita hellre någon som uppfyller högre krav!

Några kortfakta: Med lägre certifiering menar jag här det som ICF kallar ACC (Associate Certified Coach) vilket bara kräver ca 60 timmars coachutbildning, eller vad EMCC kallar EIA Foundation, vilket bara är en grundutbildning inom coaching mer riktat till chefer som vill praktisera coaching i sitt ledarskap. Undersök även vad den ledarskapscoach du tänkt anlita har för utbildning och erfarenhet förutom sin coachträning för att du skall kunna avgöra om de har kunskaper inom de områden du vill ha hjälp att utvecklas inom.

'Gå och se coaching' - coachande ledarskap in action:

#coach #coaching #coachandeledarskap #ledarskapsutveckling #Ledarskap #ledarskapscoach #gåochsecoaching #coachingmyter #ICF #EMCC

56 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla