top of page

Att skapa en Coachingkultur, inte bara trendigt, det är lönsamt!

Uppdaterat: 18 juli 2022


Återigen har jag glädjen att vara med i ett globalt projekt där uppdragets huvudmål är att hjälpa ett antal enheter runt om i Sverige att skapa en Coachingkultur. Initiativet är verkligen seriöst då fler än 1600 enheter världen runt får hjälp av coacher att utveckla en Coachingkultur. Anledning till att projektet sjösats av varumärkets huvudkontor, är att de sett att det verkligen lönar sig att bygga upp en Coachingkultur. Något jag argumenterade för 2005 i boken Coachologi; laganda, lust och lönsamhet.

I Coachologi definierade jag även begreppet Coachingkultur:

En Coachingkultur kan påstås finnas då ett coachande förhållningssätt används av de flesta ledare och medarbetare, och att det används frekvent. Definitionen av ett coachande förhållningssätt karaktäriseras av beteenden som att lyssna, ställa frågor, ge specifik feedback, dela med sig av exempel, modeller, fakta etc på ett sätt som skapar delaktighet och empowerment.

När ledare skiftade från att endast praktisera en blandning av auktoritärt och auktoritativt ’tala om’ och följ mig ledarskap, till ett involverande kan vi försöka det här och fråga vad tycker du ledarskap hände något intressant. Under det första året med ett coachande ledarskap ökade produktiviteten med nära 20%, samtidigt som sjuktalen halverades (från 9 % till 4,5%) och personalomsättningen minskade betydligt (från ca 30% till 6%) (Lindvall, 2005). Samtidigt förbättrades kvalitén i produkterna och leveransförseningar som tidigare var närmre tjugo dagar, minskade till en dag. Vi gjorde en överslagsberäkning på vad företaget tjänade på dessa förbättringar på ett år. Den mycket försiktiga beräkningen landade på 65 miljoner kronor i minskade kostnader.

I International Journal of Mentoring and Coaching, EMCC:s (European Mentoring and Coaching Council) vetenskapliga tidskrift, skrev jag en artikel om hur en organisation lyckats med att ”Creating a Coaching Culture”. I artikeln visar jag på ett antal steg ett företag behöver uppfylla för att lyckas bygga en coachingkultur, något som även kan ses som en förutsättning för att skapa ett medarbetarskap.

En ny organisationskultur måste växa fram inifrån. I intervjuer med ledare från olika verksamheter har i flera fall framkommit hur ledningen ‘köpt’ ett nytt koncept som de sedan försökt pressa ner i organisationen ’top-down’. I alla dessa fall har man misslyckats med att kopiera framgången från andra företag, för att man missat att en stor del av framgången berott på en stor delaktighet från organisationens ledare och medarbetare på alla nivåer.

Det är med andra ord i ModulTech fallet så att ett coachande ledarskap vuxit fram och utvecklats parallellt med ett medarbetarskap. Genom de steg för utveckling av en coaching kultur som identifierats av Hawkins och Smith, där jag lagt till ett par tre steg kan samma framgång uppnås även inom andra organisationer, förutsatt att förhållningssättet är det rätta. Annars kommer ni högst troligt att slösa bort både tid och pengar…


57 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page