top of page

TYRANN ELLER COACHANDE LEDARE? - Del 2

Uppdaterat: 18 juli 2022


Här kommer ytterligare ett litet utdrag ur den kommande boken Chef V/S Coach:

”Hur många chefer eller tränare har du träffat på som gått något ledarutvecklingsprogram? Jo, chefsprogram eller tränarutbildningar har många fått möjligheten att gå, där dom lär sig massor om chefens roll eller om träning och att instruera, men lite eller inget alls om ledarskap eller coaching. Att gå från att vara civilekonom eller civilingenjör, de utbildningar (som heller sällan eller aldrig innehåller träning i ledarskap eller coaching) som allt som oftast leder till en chefsutnämning, eller från att vara experten på ett område, till att bli chef är ytterst vanligt. Tyvärr inte alltid bra… och allt som oftast riktigt dåligt. I varje fall ur ett motivations och utvecklingsperspektiv för medarbetarna och inte heller det bästa ur ett organisationsperspektiv.

Det borde vara givet att chefer och tränare, oavsett bransch eller idrott förutom specialistkunskaper behöver en massa kunskap och färdigheter i ledarskap, och som allt mer forskning visar även i coaching… eller ännu hellre vara mycket skickliga coachande ledare. Jag kommer återkomma till forskningsexempel efter exempel vart efter i denna bok, där jag utmanar den traditionella synen på chefskap v/s coaching eller coachande ledarskap.

För att förtydliga skillnaden mellan chef v/s coach några reflektioner. Att gå från att träna och instruera nybörjare till att hjälpa fighters i världsklass innebär att tränaren behöver ’träning’ i att coacha i världsklass. Precis som chefer i en organisation behöver gå från att instruera och ’kontrollera’ vad en nyanställd gör, till att stödja och utmana erfarna och kompetenta medarbetare att ständigt växa och utvecklas för att de själva skall lösa de uppgifter och utmaningar de möter i sitt arbete. Vilka egenskaper och färdigheter behöver bra ledare och coacher då utveckla för att på bästa sätt hjälpa sina medarbetare eller idrottsadepter att nå sin fulla potential? Svaret är att det är ett stort antal och intentionen är att beskriva ett flertal av dessa på de kommande sidorna.”

38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page