top of page

Coaching är fylld av myter, del 3!

Uppdaterat: 18 juli 2022


I coaching är fylld av myter del 2 avslutade jag med att skriva: ”Personligen ser jag fram emot en professionalisering av coachingbranschen. Att tro att 60-timmars utbildning och träning skulle vara tillräckligt för att bli en professionell coach, när en elektriker behöver flera årsutbildning, praktik och handledning, faller på sin egen orimlighet. Och när vi jobbar med människor, oavsett om det är personligt eller i en ledarroll, kan mer gå fel än en kortsluttning…”

För att en verklig professionalisering skall komma till stånd behöver som också nämndes i del 2 av coaching är fylld av myter att ett antal steg är uppfyllda:

• specifika krav för att få arbeta inom professionen

• en gemensam vedertagen kunskapsbank snarare än ett varumärkes ’hitte-på’

• formell universitetsutbildning (minst på fil kand nivå)

• branschorganisation som reglerande godkännande av certifiering, ackreditering eller licensiering och som kan sanktionera och utfärda disciplin åtgärder

• en verkställbar etisk kod

• någon form av statssanktionerad licens och reglering för vissa professioner eller delar av en profession (jmf advokatsamfundet som är statssanktionerat)

”Jag tror du förstått vad jag är ute efter. En coach kan i många fall efter några veckors icke-vetenskapligt grundad utbildning och träning bli certifierad. Innan coachingyrket kan ses som en profession bör med andra ord villkoren ovan uppfyllas.”

Vad betyder det då kan man undra? Det betyder bland annat att utbildningar inom coaching behöver vara evidensbaserade med syftat att få blivande coacher att förstå forskningen inom de områden de skall coacha och framför allt att de kan omsätta densamma i praktiken och på ett sätt så att vi inte skapar ’kortsluttning’…

Observera att en enkel enkät jag genomfört visar att 44% förstår inte ens vad evidensbaserad coaching eller mentorskap betyder och endast 34% praktiserar evidensbaserad coaching eller mentorskap!

Det betyder att det finns en del att göra på det här området, både riktat mot praktiserande coacher och framför allt vad gäller innehåll och träning i coaching utbildningar!

28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page