Coaching är fylld av myter, del 3!


I coaching är fylld av myter del 2 avslutade jag med att skriva: ”Personligen ser jag fram emot en professionalisering av coachingbranschen. Att tro att 60-timmars utbildning och träning skulle vara tillräckligt för att bli en professionell coach, när en elektriker behöver flera årsutbildning, praktik och handledning, faller på sin egen orimlighet. Och när vi jobbar med människor, oavsett om det är personligt eller i en ledarroll, kan mer gå fel än en kortsluttning…”

För att en verklig professionalisering skall komma till stånd behöver som också nämndes i del 2 av coaching är fylld av myter att ett antal steg är uppfyllda (Bullock & Trombley, 1999; Perks, 1993; Roberts & Dietrich, 1999):

• specifika krav för att få arbeta inom professionen

• en gemensam vedertagen kunskapsbank snarare än ett varumärkes ’hitte-på’

• formell universitetsutbildning (minst på fil kand nivå)

• branschorganisation som reglerande godkännande av certifiering, ackreditering eller licensiering och som kan sanktionera och utfärda disciplin åtgärder

• en verkställbar etisk kod

• någon form av statssanktionerad licens och reglering för vissa professioner eller delar av en profession (jmf advokatsamfundet som är statssanktionerat)

”Jag tror du förstått vad jag är ute efter. En coach kan i många fall efter några veckors icke-vetenskapligt grundad utbildning och träning bli certifierad. Innan coachingyrket kan ses som en profession bör med andra ord villkoren ovan uppfyllas.”

Vad betyder det då kan man undra? Det betyder bland annat att utbildningar inom coaching behöver vara evidensbaserade med syftat att få blivande coacher att förstå forskningen inom de områden de skall coacha och framför allt att de kan omsätta densamma i praktiken oh på ett sätt så att vi inte skapar ’kortsluttning’…

ANSE (Association of National Organisations forSupervision in Europe) har med stöd från den Europeiska Kommissionen utvecklat ”The ECVision Competence Matrix of Supervision and Coaching”, ett kompetensramverk för coacher och handledare. Speciellt avsnittet som behandlar ett antal punkter som pekar ut hur teori och praktik bör integreras är läsvärt:

Integrating Theory and Practice:

 • Articulating own beliefs and implicit theories.

 • Reflecting upon their impacts on supervision/ coaching processes in a given situation.

 • Deciding if one’s own experiences could be supportive for the supervisee/ coachee.

 • Distinguishing common ground, similarities and differences among different theoretical approaches.

 • Setting up interventions according to theoretical and methodological reflection.

 • Flexibility with the application of different approaches according to a specific task that arises within a supervision/coaching process.

 • Presenting theory and its application in various contexts.

 • Discussing options and limitations of this theory.

 • Applying theoretical insights easily to different situations.

 • Reducing the complexity of a given situation by referring to the theoretical framework.

 • Choosing interventions that reduce the complexity for the supervisees/ coachees.

 • Estimating theory as systematically applied descriptions of experience

 • Deciding on how to deal with the dynamics of one’s own implicit theories (set of beliefs, values, action-prompting assumptions and behaviour, and how individuals choose to explain them rationally) and evidence-based scientific references.

 • Using techniques from various theoretical approaches by clearly distinguishing the theoretical (epistemological) foundations.

Varför är detta så viktigt då? Jo mycket för att många av dagens coacher inte vet ens vad detta betyder. Hur vet jag det då kanske du undrar, jo jag har genomförde en enkel enkät i min tidigare roll som EMCC:s första vice ordförande för forskning vid tre olika forskningskonferenser med coacher från runt om i Europa och från andra delar av välden. Svaren var nog så intressanta:

Do you understand what evidence or research based coaching or mentoring means?

Yes = 44%

Do you think evidence or research based practice can be important as part of professionalising coaching and mentoring?

Yes = 72%

Do you consider evidence or research based coaching or mentoring to be impor tant? Yes = 76%

Do you practice evidence or research based coaching or mentoring?

Yes = 34%

Have you practiced evidence based or research based coaching or mentoring since you star ted as a coach or mentor?

Yes = 21%.

Observera att 44% förstår inte ens vad evidensbaserad coaching eller mentorskap betyder och endast 34% praktiserar evidensbaserad coaching eller mentorskap!

Det betyder att det finns en del att göra på det här området, både riktat mot praktiserande coacher och framför allt vad gäller innehåll och träning i coaching utbildningar!

#EuropeanComission #certifiering #profession #coachingmyter #coach

24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla