© 2018 Success Cultures Research Centre

October 23, 2018

Please reload

Senaste inlägg

Vill du jobba med ledarutveckling som ger resultat?

December 11, 2017

1/2
Please reload

Utvalda inlägg

Framgång med coachande ledarskap!

November 30, 2017

I boken Coachologi (2005) presenterade jag flera fallstudier där ett coachande ledarskap utvärderats. Det viktigaste i dessa studier var ledarnas förändrade beteenden, något förenklat att de ändrade sitt ledarskap från att tala om, till att leda genom att ställa frågor. I en av fallstudierna lyckades man genom att utveckla ett coachande ledarskap redan år ett öka produktiviteten med nära 20%. Något som kom av den kreativitet och innovationslust det coachande ledarskapet bidrog till, vilket också ledde till att hundratals förbättringsförslag fångades upp och genomfördes. 

Några har ställt sig frågande till den ökade effektiviteten och menat att pressen på medarbetarna måste ha ökat. I själva verket var det tvärtom, då ett jämnare flöde samtidigt ’suddat ut’ toppar och dalar i produktionen. Resultatet blev med andra ord minskad stress, något som bevisades av att sjuktalen under samma period halverades (från 9 % till 4,5%) och personalomsättningen minskade betydligt (från ca 30% till 6%). Vill du veta mer?

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Följ oss