CULTURE MATTERS MOST
COACH2LEAD
LEDARSKAPSUTVECKLING

 

Våra Ledarutvecklingsprogram är evidensbaserade och utvecklade med ett tydligt syfta att utmana chefer och ledare som vill utvecklas till de bästa ledarna och samtidigt få verktyg att skapa den organisationskultur de önskar. 

  

ORGANISATIONSUTVECKLING

 

”Culture Matters Most” enligt Thomas Kell och Gregory T. Carrott (HBR, 2005). Vi hjälper er att utveckla en framgångskultur genom att tillsammans med er designa och implementera organisations- och kulturutvecklingsprogram som leder till ökad framgång för er organisation. 

REFERENSER

”Ledarskapsutveckling som gör verklig skillnad! Du får träning i hur du kan utveckla ditt ledarskap på ett sätt som ger resultat i form av ökad motivation och ansvarstagande i organisationen och som kan mätas genom ökad produktivitet och frisknärvaro!”

 

Ivan Sundström, styrelseordförande i Sundström Safety AB

 

© 2018 Success Cultures Research Centre