CULTURE MATTERS MOST
COACH2LEAD
LEDARSKAPSUTVECKLING

 

Våra Ledarutvecklingsprogram är evidensbaserade och utvecklade med ett tydligt syfta att utmana chefer och ledare som vill utvecklas till de bästa ledarna och samtidigt få verktyg att skapa den organisationskultur de önskar. 

  

ORGANISATIONSUTVECKLING

 

”Culture Matters Most” enligt Thomas Kell och Gregory T. Carrott (HBR, 2005). Vi hjälper er att utveckla en framgångskultur genom att tillsammans med er designa och implementera organisations- och kulturutvecklingsprogram som leder till ökad framgång för er organisation. 

REFERENSER

”Ledarskapsutveckling som gör verklig skillnad! Du får träning i hur du kan utveckla ditt ledarskap på ett sätt som ger resultat i form av ökad motivation och ansvarstagande i organisationen och som kan mätas genom ökad produktivitet och frisknärvaro!”

 

Ivan Sundström, styrelseordförande i Sundström Safety AB

OM OSS

Managementkonsulter, ledarskapstränare, coacher och forskare är vad vi titulerar oss. Vår huvudinriktning är ledarskaps- och organisationsutveckling, med huvudinriktning att utveckla framgångskulturer. Det finns flera anledningar till varför vi arbetar med att utveckla organisationskulturer. Professor Peter Drucker menar att ”Culture eats strategy for breakfast”! Harvard Business Review skriver att utan en framgångskultur kommer er strategi inte ta er någonstans och att skapa en framgångskultur innebär att människors sätt att tänka och handla måste utvecklas. Vi vet vad som krävs för att skapa den utvecklingen och kan hjälpa er att skapa en framgångsrik organisationskultur med engagerade medarbetare.

Om ni skall genomföra ett organisationsutvecklingsprojekt, oavsett om det gäller teamutveckling, förändringsledning eller att implementera Lean, visar vår forskning att en förutsättning för att lyckas fullt ut är att ni börjar med att utveckla ett coachande ledarskap. Eller som professor Daniel T Jones (2009) uttrycker det:

 

"I used to think that physical assets – product designs, facilities and equipment, IT-systems, supply chains and distribution channels – are the biggest constraints to progress with Lean. But not so. In truth the biggest constraints in most businesses are the mental models and decision making structures governing the behavior of managers."

 

Våra egna studier och den senaste forskningen ligger till grund för alla våra program och analysverktyg. Vi analyserar, utvecklar, utvärderar och tillämpar det vi lär oss från vår forskning i alla våra uppdrag, program och projekt.

GDPR & KONTAKTA OSS

www.coach2lead.se 

Stockholm, Sweden

po@coach2lead.se

Tel: +46 707174980

VI BRYR OSS OM DIN INTEGRITET

Dataskyddsförordning och vår Integritetspolicy

Success Cultures Research Centre & Success Cultures Förlag och Bookstore, samt Performanage följer GDPR

 

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, den nya Dataskyddsförordningen, i kraft. GDPR innebär ett bättre skydd av och hantering av personuppgifter. Detta är viktigt för dig och för oss, vi vill att du ska känna dig säker på att vi respekterar din personliga integritet. All behandling av personuppgifter inom Success Cultures Research Centre & Success Cultures Förlag och Bookstore (nedan kallat SCRC) sker i enlighet med GDPR och tillämplig personuppgiftslagstiftning, vilket innebär att vi tar ansvar för att dina uppgifter aldrig delas ut till tredje part.

  • SCRC samlar in personuppgifter när du köper tjänster eller varor eller kontaktat oss och/eller använt oss för tjänster eller förfrågningar.

  • SCRC behandlar följande personuppgifter: namn och e-postadress, för fakturering; org nummer eller personnummer och adress.

  • Ändamålet med insamling av era uppgifter gäller främst kommunikation, marknadsföring och information om våra tjänster och varor.

  • På SCRC webbplats, FaceBook eller LinkedInsida kan cookies komma att användas. I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och läser data i cookies. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade cookies. 

  • Vi sparar endast dina uppgifter så länge som det behövs för uppdragets eller varuköps slutförande, men som längst 10 år beroende på vilka tjänster ni köpt.

  • Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du rättigheter som du kan utkräva. Läs mer om detta mm på Datainspektionen.se 

 

Har du några funderingar eller invändningar gällande vår policy, hör av dig! 

Vänligen, för Success Cultures Research Centre & Success Cultures Förlag och Bookstore, samt Performanage.

 

Po Lindvall

 

© 2021 Success Cultures Research Centre / Performanage