top of page

“Din utbildning i Coachande Ledarskap...  var en av få utbildningar som verkligen gjorde skillnad!”

Mats Selling, Senior Konsult på 3S

A COACHING CULTURE MATTERS MOST
COACH2LEAD
Kultur & Tanekstilsanalys text bild.jpg

Mer info om:

AMEC_Logo_PL.png
Coach2Lead licensee banner ___.jpg
Fötetagskonferens

LEDARSKAPSUTVECKLING

genomförs på 3 sätt:

Ledarutvecklingsprogrammet

COACH2LEAD  

är ett tematiskt uppbyggt ledarskapstränings-program, fyllt av kunskap, mängder av övningar,

som kompletteras med coaching och handledning!

CHEFSCOACHING 

 i smågrupper om 3-6 chefer / ledare. I dessa grupper utgår vi från individens utvecklingsbehov, lär av varandra och får coaching och handledning!

INDIVIDUELL COACHING

Exekutiv coaching & ledarcoaching för chefer / ledare

Men även för tränare och idrottare på toppnivå.

Över 30 års erfarenhet och kompetens på forskarnivå = ledande inom området ledarskapscoaching.

Klicka på den rubriktitel du vill vet mer om!

Vill du komma i kontakt, maila > po@coach2lead.se

ORGANISATIONSUTVECKLING

genomförs på följande sätt:

Medarbetarundersökningen: 

KULTUR & TANKESTILSANALYS

hjälper oss analysera nuläge och utvecklingsbehov - samt efter insatser mäta vad som uppnåtts. Detta analysinstrument visar tydligt hur er kultur fungerar!

ORGANISATIONSUTVECKLING

är i första hand inriktade på organisationskulturen. Men kan utifrån behov beröra struktur, processer och rutiner med inslag av LEAN och eller AGILT tankesätt.

 

TEAMUTVECKLING

är en viktig del i en organisationsutveckling inom näringsliv, offentlig förvaltning och inom idrotten. Vår modell för Dynamisk Teamcoaching™ tar er inte bara dit ni vill utan även dit ni behöver!

Klicka på den rubriktitel du vill vet mer om!

Vill du komma i kontakt, maila > po@coach2lead.se

Loggor kundföretag.jpg
Open Space Office

"Av egen erfarenhet vet jag, genom att ha tagit del av din utbildning i Coachande Ledarskap har en enormt positiv påverkan på ledarskapet.

Det var en av få utbildningar som verkligen gjorde skillnad och förstärkte min tro på coachning och ett ledarskap med människan i centrum." Mats Selling, 

https://www.linkedin.com/in/mats-selling/

"Ledarskapsutveckling som gör verklig skillnad!

Du får träning i hur du kan utveckla ditt ledarskap på ett sätt som ger resultat i form av ökad motivation och ansvarstagande i organisationen och som kan mätas genom ökad produktivitet och frisknärvaro!" 

Ivan Sundström, styrelseordförande,

Sundström Safety AB

"Coach2Lead är den bästa utbildning jag gått"!

Conny Henriksson, VD Oilmek

”Utbildningen i Coachande ledarskap, genom programmet Coach2Lead, gav oss nya metoder och en positiv påverkan i ledarskapet.

Mycket inspirerande och en utbildning som verkligen gjorde skillnad

Mats Ericson, dåvarande säljchef 

på Hermibil i Växjö

par Skinig

“Po observerade, lyssnade och ställde 

frågor… vi lärde oss saker som jag fortfarande har nytta av. Privat och i jobbet.” 

Anders Jonell, landslagsåkare 1993-1998,

numera ägare och konsult i Autopista. 

 

Po Lindvall,

Performance Coach för Freestylelandslaget 

Från 94-98 och under OS 1998.

Uppdraget finansierades av SOK.

 

Po har även varit mental coach till flera världsmästare, olympier, hockeyproffs, Lydnadslandslaget, MMA och Boxningslandslagen m.fl.

Coach2Lead Idrott är det utmärkta exemplet på ett utbildningsprogram som förmår att omvandla teoretisk kunskap till praktiska verktyg.

Coach2Lead med Po Lindvall är enskilt den utbildning som betytt mest för mig som coach och person.

Motivationsnivån i grupperna jag arbetar i idag är starkare än före utbildningen. Klimatet är bättre och mer uppgiftsorienterad”.  

Per Edelholm, Head Coach Täby Sim.

Loggor idrott jobbat med.jpg
Keyboard and Mouse

Po Lindvall, Doctoral Researcher

 

Title of research: 

The noble art and science of verbal Aikido: 

In leadership and leadership training to contribute to the development of organisations.

 

Medförfattare i vetenskapliga skrifter och handledare:

Dr Annette Fillery-Travis, Head of WAPPAR 

Professor Stephen Palmer, Honorary President of ISCP. Dessa två forskare är några av de mest produktiva och mest citerade inom coaching, mentoring, coachingpsykologin, stress 

och välmående, professions-lärande, doktorandstudier, e-learning och organisations-utveckling.

 

ISCP:

International Society for Coaching Psychology

Po Lindvall var under åren 2012-2015 Vice President Research i EMCC Global,

European Mentoring & Coaching Council.

EMCC är coachingens största branschorganisation i Europa. 

LEDARSKAPSUTVECKLING

Våra Ledarutvecklingsprogram är evidensbaserade och utvecklade med ett tydligt syfta att utmana chefer och ledare som vill utvecklas till de bästa ledarna och samtidigt få verktyg att skapa den organisationskultur de önskar. 

Målgrupper är ledningsgrupper, erfarna chefer och ledare med personalansvar, men även nya och blivande chefer och ledare.

 

ORGANISATIONSUTVECKLING

”Culture Matters Most” enligt Thomas Kell och Gregory T. Carrott (HBR, 2005). Vi hjälper er att utveckla en framgångskultur genom att tillsammans med er designa och implementera organisations- och kulturutvecklingsprogram som leder till ökad framgång för er organisation. 

ÖPPNA KURSER

Oftast kör vi Coach2Lead som interna program med ledare från samma organisation för att skapa goda förutsättningar för att bygga en coachingkultur.

I våra öppna program finns istället fördelen att möta ledare från olika verksamheter med olika erfarnheter och lärdomar. Det drar vi nytta av under programmets gång för att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande. 

OM OSS

Huvudinriktning är ledar-ledarskaps-utveckling-träning-coaching - som bygger på den

senaste forskningen inom området - om du undrar vad vi menar med det, maila mig: po@coach2lead.se.

Samt organisationsutveckling med huvudinriktning att utveckla framgångskulturer.

Det finns flera anledningar till varför vi arbetar med att utveckla organisationskulturer. Professor Peter Drucker menar att ”Culture eats strategy for breakfast”! Harvard Business Review skriver att utan en framgångskultur kommer er strategi inte ta er någonstans och att skapa en framgångskultur innebär att människors sätt att tänka och handla måste utvecklas. Vi vet vad som krävs för att skapa den utvecklingen och kan hjälpa er att skapa en framgångsrik organisationskultur med engagerade medarbetare.

Om ni skall genomföra ett organisationsutvecklingsprojekt, oavsett om det gäller teamutveckling, förändringsledning eller att implementera Lean, visar vår forskning att en förutsättning för att lyckas fullt ut är att ni börjar med att utveckla ett coachande ledarskap. Eller som professor Daniel T Jones (2009) uttrycker det:

 

"I used to think that physical assets – product designs, facilities and equipment, IT-systems, supply chains and distribution channels – are the biggest constraints to progress with Lean. But not so. In truth the biggest constraints in most businesses are the mental models and decision making structures governing the behavior of managers."

 

Våra egna studier och den senaste forskningen ligger till grund för alla våra program och analysverktyg. Vi analyserar, utvecklar, utvärderar och tillämpar det vi lär oss från vår forskning i alla våra uppdrag, program och projekt.

GDPR & KONTAKTA OSS

www.coach2lead.se 

Stockholm, Tyresö, Sweden

po@coach2lead.se

Tel: +46 707174980

Klart! Meddelandet mottaget.

VI BRYR OSS OM DIN INTEGRITET

Dataskyddsförordning och vår Integritetspolicy

Success Cultures Research Centre & Success Cultures Förlag och Bookstore, samt Performanage följer GDPR

 

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, den nya Dataskyddsförordningen, i kraft. GDPR innebär ett bättre skydd av och hantering av personuppgifter. Detta är viktigt för dig och för oss, vi vill att du ska känna dig säker på att vi respekterar din personliga integritet. All behandling av personuppgifter inom Success Cultures Research Centre & Success Cultures Förlag och Bookstore (nedan kallat SCRC) sker i enlighet med GDPR och tillämplig personuppgiftslagstiftning, vilket innebär att vi tar ansvar för att dina uppgifter aldrig delas ut till tredje part.

  • SCRC samlar in personuppgifter när du köper tjänster eller varor eller kontaktat oss och/eller använt oss för tjänster eller förfrågningar.

  • SCRC behandlar följande personuppgifter: namn och e-postadress, för fakturering; org nummer eller personnummer och adress.

  • Ändamålet med insamling av era uppgifter gäller främst kommunikation, marknadsföring och information om våra tjänster och varor.

  • På SCRC webbplats, FaceBook eller LinkedInsida kan cookies komma att användas. I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och läser data i cookies. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade cookies. 

  • Vi sparar endast dina uppgifter så länge som det behövs för uppdragets eller varuköps slutförande, men som längst 10 år beroende på vilka tjänster ni köpt.

  • Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du rättigheter som du kan utkräva. Läs mer om detta mm på Datainspektionen.se 

 

Har du några funderingar eller invändningar gällande vår policy, hör av dig! 

Vänligen, för Success Cultures Research Centre & Success Cultures Förlag och Bookstore, samt Performanage.

 

Po Lindvall

contact
bottom of page