top of page

REFERENSER

Uttalanden om Po Lindvall som exekutiv coach och ledarutvecklare

och om "flaggskepps-programmet" Coach2Lead:

 "Po coachar mig att hitta mina egna löpningar genom att verkligen lyssna, ställa effektfulla frågor som hjälper mig att analysera och förstå olika situationer bättre. Han få mig att se på utmaningar mer objektivt och se dessa som möjligheter. Jag har även lärt mig att coacha mig själv mellan våra sessioner och söker nu lösningar som har en mer hållbar och positiv påverkan på vår verksamhet".

HR Direktör inom globalt tillverkande företag (anonym referens eftersom sekretess råder för APECS ackrediterade coacher, men med referentens medgivande kan namnet förmedlas...).

"Min första erfarenhet av att bli coachad av Po var i min roll som försäljningschef i en retail start-up 2011. Vi täckte områden som organisation, affärsidé, ledarskap och ett coachande förhållningssätt till försäljning, ett förhållningssätt som också blev väldigt viktigt för vår försäljning. Våra coachningssamtal hjälpte mig att stärka mitt förtroende för vad jag trodde att organisationen behövde för att blomstra.

2015 blev jag försäljningschef på en mekanisk verkstad och vi började ha coachningssamtal igen. Den här gången tog vi upp områden som organisation, affärsidé och ledarskap igen, men också hur man arbetar med värderingar och organisationskultur, vision, mål och affärsstrategi. Samt hur man involverar alla medarbetare i att samskapa mål, planer och problemlösning. Coachingen jag fått har varit till stor hjälp och fått mig att prestera mitt bästa inom två olika verksamheter"

Tomas Palm, säljchef.

"Av egen erfarenhet vet jag, genom att ha tagit del av din utbildning i Coachande Ledarskap, att detta har en enormt positiv påverkan på ledarskapet. Det var en av få utbildningar som verkligen gjorde skillnad och förstärkte min tro på coachning och ett ledarskap med människan i centrum."

Mats Selling, https://www.linkedin.com/in/mats-selling/

"Ledarskapsutveckling som gör verklig skillnad! Du får träning och coaching i hur du kan utveckla ditt ledarskap på ett sätt som ger resultat i form av ökad motivation och ansvarstagande i organisationen och som kan mätas genom ökad produktivitet och frisknärvaro!" 

Ivan Sundström, styrelseordförande i Sundström Safety AB

"Coach2Lead är den bästa utbildning jag gått"!

Conny Henriksson, VD Oilmek​

Träningen i Coachande ledarskap, genom programmet Coach2Lead, gav oss nya metoder och en positiv påverkan i ledarskapet. Mycket inspirerande och en utbildning som verkligen gjorde skillnad

Mats Ericson, dåvarande säljchef på Hermibil i Växjö

Coach2Lead Idrott är det utmärkta exemplet på ett utbildningsprogram som förmår att omvandla teoritisk kunskap till praktiska verktyg. För mig personligen var och är programmet en ovärderlig del i min utveckling som coach. Det var först i och med Coach2Lead som jag fick insikt vad ett coachande förhållningssätt är och hur en coach faktiskt arbetar. Motivationsnivån i grupperna jag arbetar i idag är starkare än före utbildningen. Klimatet är bättre och mer uppgiftsorienterad. Coach2Lead med Po Lindvall är enskilt den utbildning som betytt mest för mig som coach - och person. Kursen bidrog starkt till att utveckla min förmåga till reflektion och förstå tidigare erfarenheter och kunskap. Något som betytt enormt mycket både inom och utanför idrotten.”  

Per Edelholm, Täby Sim.

"Engagerad, forskningsbaserad utbildning/coaching som jag direkt kan applicera i den dagliga verksamheten som tränare/coach."

Johan Ekberg elittränare i Södertörns Simsällskap

Uttalanden om programmet Coach2Lead (inom en myndighet, därför anonyma uttalanden):

”Är övertygad om att denna kurs kommer ge mer och mer allt vad tiden lider och man känner sig bekvämare i innehållet och kan ta till sig nya dimensioner av kursinnehållet. Väldigt intressant!”

 

Otroligt komplett, bra med validering och spårbarhet. Mycket intressant och heltäckande och material man kan komma tillbaka till under lång tid."

 

”Bra. Fick ihop helheten på slutet. Kändes ibland som ett stort smörgåsbord men fick ihop det på slutet. Boken blir för mig ett verktyg att ta fram och använda i mitt vidare arbete. Det känns som man bara börjat.”

Mycket bra exempel, flexibelt vilket ger mycket tid till diskussioner men samtidigt tydligt styrning.”

 

Flexibelt och med ett öppet förhållningssätt.”

 

En bra röd tråd genom hela utbildningen.

 

Mycket bra med upplägget av coachingträffarna.”

 

Uttalanden om användbarheten av programmet Coach2Lead (även dessa inom en myndighet, därför anonyma uttalanden)::

 

Jag kan använda allt jag lärt mig i min vardag som gruppchef och instruktör.”

 

Jag har försökt använda mig av coaching under hela kursen och har tänkt försätta med det under en lång tid framöver. Jag vill få en djupare förståelse och kunskap i ämnet och känner att jag vill fortsätta coacha i vardagen.”

 

”Jag kommer använda mig av boken som ett verktyg framöver och jag har börjat använda dessa. Ibland bra och ibland mindre bra. Det känns som man har påbörjat ett medvetet arbete med att aktivt coacha.”

 

”En del av materialet känner jag igen men allt har blivit så mycket tydligare och framförallt förståelsen för hur det skall användas.”

 

Absolut mycket användbart, men framförallt hoppas jag på nya tillfällen framöver. Tänker forfarande "coaching" väldigt ofta, gillar konceptet.

 

Uttalande om Po Lindvall som ledarcoach och ledarskapstränare (även dessa anonyma, men är det viktigt kan namn på referenterna offentligöras med personernas medgivande):

”Po har hjälpt vårt team i Sverige att hitta nya sätt att coacha som hjälper oss att nå våra mätbara mål”.

Chef inom globalt mediaföretag.

 

Jag har fått hjälp att inse saker om mig själv, både negativa och positiva. Jag har också fått hjälp att ta mig till nästa steg i lägen där jag fastnat”.

Chef inom offentlig sektor.

Jag känner mig tryggare i att leda gruppen och blivit bättre på att följa upp det som gruppen beslutat eller det vi kommit överens om”.

Chef inom mekanisk industri.

 

Po har varit en stor resurs för hela vårt företag. Det har varit mycket välgörande för oss att ha tillgång till en person med stor kunskap om drivkrafter i organisationsutveckling”.

Chef inom finanssektorn.

 

”Jag tillskriver framgångarna det fruktsamma samarbetet mellan mig och Po Lindvall, han har som coach lyckats få mig att plocka fram det bästa, när det gäller. Ser fram emot nästa steg för mig och andra, att ta del av Po’s fantastiska förmåga till praktisk coaching och hans vetenskapliga fundament”.

Säljchef inom handel.

bottom of page