REFERENSER

Uttalanden om våra konsulter / coacher / ledarutvecklare och om vårt flaggskeppsprogram Coach2Lead:

"Ledarskapsutveckling som gör verklig skillnad! Du får träning i hur du kan utveckla ditt ledarskap på ett sätt som ger resultat i form av ökad motivation och ansvarstagande i organisationen och som kan mätas genom ökad produktivitet och frisknärvaro!"

Ivan Sundström, styrelseordförande i Sundström Safety AB

"Engagerad, forskningsbaserad utbildning/coaching som jag direkt kan applicera i den dagliga verksamheten som tränare/coach."

Johan Ekberg elittränare i Södertörns Simsällskap

Please reload

Uttalanden från deltagare om programmet Coach2Lead och Coach2Lead Idrott:

"”Är övertygad om att denna kurs kommer ge mer och mer allt vad tiden lider och man känner sig bekvämare i innehållet och kan ta till sig nya dimensioner av kursinnehållet. Väldigt intressant!”

"”Otroligt komplett, bra med validering och spårbarhet. Mycket intressant och heltäckande och material man kan komma tillbaka till under lång tid."

”Bra. Fick ihop helheten på slutet. Kändes ibland som ett stort smörgåsbord men fick ihop det på slutet. Boken blir för mig ett verktyg att ta fram och använda i mitt vidare arbete. Det känns som man bara börjat.”

”Mycket bra exempel, flexibelt vilket ger mycket tid till diskussioner men samtidigt tydligt styrning.”

 

”Flexibelt och med ett öppet förhållningssätt.”

 

”En bra röd tråd genom hela utbildningen.”

 

”Mycket bra med upplägget av coachingträffarna.”

Uttalanden om användbarheten av programmet Coach2Lead:

 

”Jag kan använda allt jag lärt mig i min vardag som gruppchef och instruktör.”

 

”Jag har försökt använda mig av coaching under hela kursen och har tänkt försätta med det under en lång tid framöver. Jag vill få en djupare förståelse och kunskap i ämnet och känner att jag vill fortsätta coacha i vardagen.”

 

”Jag kommer använda mig av boken som ett verktyg framöver. och ag har börjat använda dessa. Ibland bra och ibland mindre bra. Det känns som man har påbörjat ett medvetet arbete med att aktivt coacha.”

 

”En del av materialet känner jag igen men allt har blivit så mycket tydligare och framförallt förståelsen för hur det skall användas.”

 

”Absolut mycket användbart, men framförallt hoppas jag på nya tillfällen framöver. Tänker forfarande "coaching" väldigt ofta, gillar konceptet.”

Uttalande om våra coacher:

”Po har hjälpt vårt team i Sverige att hitta nya sätt att coacha som hjälper oss att nå våra mätbara mål”.

Chef inom globalt mediaföretag.

 

”Jag har fått hjälp att inse saker om mig själv, både negativa och positiva. Jag har också fått hjälp att ta mig till nästa steg i lägen där jag fastnat”.

Chef inom offentlig sektor.

”Jag känner mig tryggare i att leda gruppen och blivit bättre på att följa upp det som gruppen beslutat eller det vi kommit överens om”.

Chef inom mekanisk industri.

 

”Po har varit en stor resurs för hela vårt företag. Det har varit mycket välgörande för oss att ha tillgång till en person med stor kunskap om drivkrafter i organisationsutveckling”.

Chef inom finanssektorn.

 

”Jag tillskriver framgångarna det fruktsamma samarbetet mellan mig och Po Lindvall, han har som coach lyckats få mig att plocka fram det bästa, när det gäller. Ser fram emot nästa steg för mig och andra, att ta del av Po’s fantastiska förmåga till praktisk coaching och hans vetenskapliga fundament”.

Säljchef inom handel.

Please reload

© 2018 Success Cultures Research Centre