top of page

ANALYSVERKTYG

                                                                     > mer info

Tankestilsanalysen är utvecklad av Success Cultures Research Centre för att analysera  en organisations kultur på en konkretare nivå än tidigare analysverktyg gjort. Utvecklingen av verktyget grundar sig på mer än 20-års tillämpad forskning där jämförelser mellan mer framgångsrika och mindre framgångsrika organisationer påvisat tydliga skillnader. De mönster som framträder, som betyder mest för framgången, är de underliggande kulturella antagandena och den tankestil som etablerats. Tankestilsanalysen är det enda organisationskultur verktyget som analyserar underliggande faktorer som visat sig ha ett samband med organisationens prestationsförmåga.

Kultur & Tanekstilsanalys text bild.jpg
360-LEDARSKAPSANALYS

Framgångskultur Institutets 360-graders ledarskapsanalys använder vi ofta inför och efter Coach2Lead-program och i skräddarsydda executive coaching och ledarskaps coaching uppdrag. Vi genomför våra 360-graders ledarskapsanalyser som enkäter eller genom intervjuer för att skapa självinsikt och upptäcka vilka utvecklingsområden som bör prioriteras. I vår analys kartlägger vi inte bara chefer och ledares beteenden, utan framför allt de beteenden som korresponderar mot goda prestationer i organisationen.

OPI - MEDARBETARUNDERSÖKNING

Organisations Prestations Index är en unik medarbetarundersökning och ett ledningsverktyg som ger ett unikt beslutsunderlag: 

  • Synliggör organisationens nuvarande prestationsnivå utifrån ett helhetsperspektiv. 

  • Bygger på vetenskaplig grund. 

  • Är en enkätundersökning som kan korreleras med finansiella och immateriella nyckeltal.

  • Innefattar avancerad analys av mjuka framgångsfaktorer och samband med exempelvis produktivitet & lönsamhet.

  • Visar vad ni behöver prioritera för att skapa en framgångskultur.

KVALITATIVA METODER

Vid djupare analyser av en organisations kultur och ledarskap, använder vi också kvalitativa metoder. Genom observationer bl.a. vår egen LOP™ (Ledarskaps Observations Protokoll), intervjuer och Dialogseminarier™ kommer vi åt inte bara vad som sker i en organisation utan också hur och när. Kunskaper som är nödvändiga för att göra en genomgripande analys, förstå vad som egentligen sker och driver eller hindrar en organisation från att utvecklas till en framgångskultur.

bottom of page