top of page
Kultur & Tanekstilsanalys text bild.jpg
modern Office
Tabell har ordet stor del av tiden bild.png

Ett analysverktyg för dig som vill ta välinformerade beslut om organisationens framtid!

 

Forskare har funnit att en stor andel av företagen som är ledande inom sin bransch använder sig av mätningar som ett sätt att styra organisationen.

Medarbetarundersökningar är de viktigaste måtten som särskiljer branschledare från mindre framgångsrika organisationer.

 

Kultur & Tankestilsanalysen är utvecklad av Success Cultures Research Centre för att analysera  en organisations kultur på en konkretare nivå än tidigare analysverktyg gjort.

 

Utvecklingen av verktyget grundar sig på mer än 20-års tillämpad forskning där jämförelser mellan mer framgångsrika och mindre framgångsrika organisationer påvisat tydliga skillnader.

 

De mönster som framträder, som betyder mest för framgången, är de underliggande kulturella grundantagandena och den tankestil som etablerats.

 

Tankestilsanalysen är det enda organisationskultur verktyget som analyserar underliggande faktorer som visat sig ha ett samband med organisationens prestationsförmåga.

Vad mäter Kultur & Tankestilsanalysen?

 • Mäter nyckelfaktorer som påverkar  organisationens prestationsnivå

 

 • Synliggör organisationens förbättringspotential

 

Genom enkäten undersöks ledarskap, teamwork, organisatoriska förutsättningar, klimat och kultur, hur individen får möjlighet att använda och utveckla sin kompetens, påverka vara delaktig i verksamheten, samt hur det påverkar känslan av tillhörighet, arbetsglädje och arbetstillfredsställelse.

”Effektiva mätmetoder främjar förmågan att omsätta kunskap i handling genom att utgå från en enkel princip - mät sådant som ingår i kulturens kärna, har ett nära samband organisationens mission, vision, mål och strategier - och använd mätningarna för att synliggöra verksamhetens processer.”                                                Balridge Award -94

Fördelar med att mäta enligt forskare:

 

 • Vision, mål och strategier får ökat stöd.

 

 • Kommunikationen blir tydligare.

 

 • Teamens mål överensstämmer bättre med organisationens.

 

 • Samarbetet ökar, främst i ledningsgruppen.

 

 • Medarbetarna är villigare att ”sticka ut hakan” för att lyckas.

 

Organisationer, som skapat högpresterande miljöer, har visat att de kunnat förbättra prestationerna, samtidigt som de minskat sjukskrivningar och personalomsättning.

 

”Vi kommer aldrig gå så långt att vi slutar mäta. Vi kan inte fokusera på resultatet och tro att vi blir bättre där, utan vi måste fokusera på det vi gör och sedan mäta att det blir bättre.”

Ingenjör i ett undersökt företag

Kultur & Tankestilsanalysen är ett unikt ledningsverktyg som även kan analyseras mot

 

 • finansiella och immateriella mått.

 • nyckeltal från HR, produktion eller service, interna processer och marknad.

 • mjuka framgångsfaktorer och samband med exempelvis produktivitet & lönsamhet

 

 • vad ni behöver prioritera för att skapa en framgångskultur

"Det är viktigt att se hur vi presterar ur ett helhets-perspektiv, genom våra mätningar kan vi det, vilket hjälper oss att fokusera på aktiviteter som hjälper oss att förbättra alla olika delar av vår verksamhet".

Hagen Pfunder, tidigare VD i läkemedelsföretaget Roche, Sverige.

Success Cultures Research Centre's ligger i framkant inom området framgångskulturer - det ledarskap och den coaching - som krävs för att medvetet skapa en väl fungerande organisationskultur.

Vår kompetens bygger på erfarenhetsbaserat kunnande och akademisk kompetens på forskningsnivå, och från topprestationer inom både idrott och näringsliv.

Success Cultures Research Centre's pågående forskning syftar till att utforska framgångsrika ledare och coachers sätt att praktisera sitt ledarskap, vad som krävs i ett ledarutvecklingsprogram och hur det leder till en önskad framgångskultur.

Forskningen bedrivs i samarbete med UWTSD (University of Wales: Trinity St David).

Success Cultures Research Centre's program i ledarskapsutveckling, Coach2Lead, utvecklas ständigt. Vi stödjer därigenom utveckling på riktigt av både ledare, team, individer och hela organisationer och deras kulturer.

 

Kultur & Tankestilsanalysen ger oss ett försprång i att förstå organisationers framgångsfaktorer och ger ledningen ett välunderbyggt beslutsunderlag.

Vad mäter Kulturanalysen bild.png

Let's Work Together

Vill du veta mer om Kultur & Tankestilsanalysen och hur du kan ha nytta av den i er organisation?

Boka möte eller samtal > po@coach2lead.se 

bottom of page