top of page

Kursstart ca 3 veckor efter 3 anmälda pers.

|

Zoom, anmälda blir inbjudna till webinariet

COACH2LEAD öppen kurs online för ledare

Leadership development evidenced to work!

COACH2LEAD öppen kurs online för ledare
COACH2LEAD öppen kurs online för ledare

Tid och plats

Kursstart ca 3 veckor efter 3 anmälda pers.

Zoom, anmälda blir inbjudna till webinariet

Om evenemanget

Detta är ett öppet COACH2LEAD - online via zoom.

COACH2LEAD för erfarna, nya och blivande ledare / chefer:

Består av 10 moduler x 6 tim med 3-9 deltagare per grupp via zoom (eller live).

Under kursen körs Coachövningar, parvis eller i triader + övningar i vardagen, 

läs- & skrivuppgifter.

COACH2LEAD Idrott för erfarna, nya och blivande tränare och sportchefer:

Består av 6 moduler x 6 tim med 3-9 deltagare per grupp via zoom (eller live).

Varje modul på Zoom delas upp på 3 timmar + 3 timmar dagarna efter varandra eller med en dags mellanrum 

(exvis kl: 13.00-16.00 måndag + tisdag).

Under kursen körs Coachövningar, parvis eller i triader + övningar i vardagen och

läs- & skrivuppgifter.

Schema fastställs innan start av programmen.

Modul 1+2 körs ofta med en veckas mellanrum. Övriga moduler körs varannan till var fjärde vecka.

Nedan finner du mer info om Coach2Lead programmet för chefer / ledare.

Nästa öppna program för ledare och chefer genomförs då vi har 3-9 anmälningar:

Oftast kör vi Coach2Lead som interna program med ledare från samma organisation för att skapa goda förutsättningar för att bygga en coachingkultur, vill du veta mer om de interna programmen följ länkarna https://www.coach2lead.se/ledarskapsutveckling och https://www.coach2lead.se/evidensbas eller ta kontakt med oss (maila po@coach2lead.se).

I våra öppna program finns istället fördelen att möta ledare från olika verksamheter med olika erfarnheter och lärdomar. Det drar vi nytta av under programmets gång för att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande. 

Coach2Lead är evidensbaserat till innehåll och design, allt för att skapa optimala förutsättningar för ledarutvecklingen inte bara skall komma ledarna till godo, utan även medarbetarna och verksamheten som sådan!

Programmet består av tio workshop-dagar med lite föreläsning men mest dialog, övningar, feedback och reflektioner. 

Tider för de moduler vi kör dagarna efter varandra och de två sista modulerna är kl: 10-17.00 / alternativt när vi kör online via Zoom delar vi upp varje modul i 3 timmar per dag dagarna efter varandra. Exempelvis kl: 13.00-16.00 tisdag och onsdag.

Genom att köra en 360-ledarskapsenkät innan och efter kommer genomförandet samtidigt anpassas efter dina behov och utmaningar som ledare. 

Vi rekommenderar även att du bokar ett till två 'gå och se' coaching tillfällen, ett tidigt och ett senare, under programmets genomförande. 

Investering för de 10 modulerna , 29 950:- (+ moms). I de fall vi kör live tillkommer kostnad för lokal, lunch, eventuell resa och övernattning .

Investering för 360-ledarskapsenkät innan och efter programmet, inklusive individuellt coachingsamtal, 4 950:- (+ moms).

Investering för 'gå och se' coaching, inklusive observation och individuellt coachingsamtal ca 2-3 timmar, 3 950:- (+ moms).

Coach2Lead Idrott är subventionerat, för priser kontakta po@coach2lead.se

Mer om programmet hittar du på: https://www.coach2lead.se/ledarskapsutveckling och https://www.coach2lead.se/evidensbas.

Dela detta evenemang

bottom of page